Propozice 28. ročníku závodu (2022)

30.01.2022

Propozice 28. ročníku závodu Ledová jízda - memoriál Dr. Václava Vojtěcha - konaného 5. února - 7. února 2022

Pořadatel:

Sportovní klub Krakonoš z.s.

Ředitel závodu:

Aleš Pícl
tel.: +420 602 111 670
e-mail: ales.picl@ledovajizda.cz

Traťový komisař:

Radek Havrda
tel.: +420 777 290 390

Časoměřič:

Mgr. Karel Vlček
tel.: +420 724 147 775

Datum konání:

5. - 7. února 2022

Datum odvolání:

2. února 2022

Prezentace:

5. února 2022 do 15:00 hodin
Trutnov, Krkonošská ul., parkoviště před OBI

Termín přihlášek:

2. února 2022

Kategorie:

LEDOVÁ JÍZDA: tým tvoří 8 – 10 psů, musher a běžkař, běžkař může být připoután k saním, nebo jet samostatně, nesmí jet skijöring.
TRAPER: tým tvoří spřežení 8 psů a musher.

Startovné:

2 000 Kč za družstvo (cena je stejná i pro kategorii TRAPER)
Startovné se platí při prezentaci

Veterinární podmínky:

Závodník je povinen při registraci předložit doklad o provedené vakcinaci psa pořadatelem pověřené osobě provádějící veterinární kontrolu psů a na vyžádání zástupci KVS pro Královehradecký kraj, inspektorát Hradec Králové, který bude provádět kontrolu níže uvedených zdravotně veterinárních požadavků a v průběhu zkoušek kontrolovat dodržování zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. Zúčastnění psi budou bez klinických příznaků onemocnění. Budou vybaveni řádně vyplněným očkovacím průkazem, včetně popisu psa, uvedeným číslem tetování a číslem mikročipu. Psi budou v imunitě proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, paraviróze, leptospiróze psů a psincovému kašli. Uvedené vakcinace budou uvedeny v očkovacím průkazu (§4 odst.1, písm.f veterinárního zákona). Dále dle řádu na ochranu zvířat schváleném ÚKOZ dne 23.2.2006 pod č.j. 37243/2005-11020 je závodník povinen po celou dobu konání akce mít psa pod svým dohledem, zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení, podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení.
Veterinární přejímka proběhne před zahájením závodu: 15,00 – 16,30 hod

Bivak:

Od startu 1. etapy, až do dojezdu 3. etapy se vše odehrává venku v přírodě - jídlo, posezení v přistaveném venkovním stanu. Na bivaku bude pro závodníky zajištěn teplý čaj, každý den večeře. Bude k dispozici pivo ZDARMA. Pro psy bude k dispozici sláma na podestlání a teplá voda.

Úklid:

Nutno průběžně uklízet po psech a taktéž všechen ostatní odpad odkládat na pořadatelem určené místo.

Musher Meeting:

Vždy 1 hodinu před startem etapy.

Průběh závodu:

1. etapa, noční etapa – sobota 5. únor 2022, start v 18:00 - Pec pod Sněžkou - Javor, cíl - Hannapetrova paseka, délka 45 km, převýšení 1.470 m

2. etapa – neděle 6. únor 2022, start v 9:00 od nejpomalejšího - Hannapetrova paseka, cíl - Hannapetrova paseka, délka 48 km, převýšení 1.409 m

3. etapa – pondělí 7. únor 2022, start od nejpomalejšího v 8:00 - Hannapetrova paseka, cíl - Hannapetrova paseka, délka 36 km, převýšení 1.296 m

!! Pořadatel má právo změny tratě podle aktuálních sněhových a povětrnostních podmínek - bude upřesněno před startem jednotlivých etap

Ukončení závodu:

7. únor 2022 v odpoledních hodinách na Hannapetrově pasece.
Ceny budou předány přítomným závodníkům.

Povinná výbava:

 • krmivo pro psy na tři dny - při startu 1. etapy
 • jídlo pro mushera a běžkaře na tři dny - při startu 1. etapy
 • stan - při startu 1. etapy
 • pomocná šňůra např. pro přivázání stake outu ke stromu
 • 2x spacák do -20°C - musher, běžkař
 • lopata na sníh
 • dvě čelovky + náhradní baterie na tým
 • nezbytné množství krmiva + snack pro psy
 • cca 4000 kcal jídla pro mushera a běžkaře
 • 4 boty na psa
 • stake out nebo ocelové lajny, včetně krčních spojek
 • krabička zápalek / zapalovač
 • nůž
 • lékárna 1. pomoci

Saně:

 • rámová brzda
 • rohožka
 • 2x kotva
 • vak na saně
 • doporučujeme řetízkové brzdy

Poznámka:

Závodu se může zúčastnit maximálně 20 týmů v hlavním závodě LEDOVÁ JÍZDA a 5 týmů v závodě TRAPER, přičemž si pořadatel ponechává právo výběru v případě většího počtu přihlášených závodníků. Nevybraným zájemcům pořadatel vrací startovné v plné výši.

Pravidla a zvláštnosti závodu:

 • musher, jeho spřežení a lyžař tvoří jedno družstvo, startují společně a cílový čas je dán průchodem posledního člena družstva cílovou páskou,
 • v průběhu závodu smí členové družstva používat potraviny, krmivo pro psy, materiál a bivakovací potřeby pouze své vlastní, dovezené v saních nebo přidělené pořadatelem, toto ustanovení platí od startu v sobotu, do projetí cílem v pondělí,
 • v průběhu závodu může družstvo spát jenom ve vlastním stanu ve vyhrazeném prostoru,
 • psi nocují v průběhu závodu na stake outech nebo na ocelových šňůrách na ocelových krčních spojkách, které smí být přivázány ke stromu pouze lanovou smyčkou tak, aby tato smyčka nepoškodila pohybem strom, před a po závodu v boxech přepravníku,
 • pes vezený v průběhu závodu v saních může pokračovat ve spřežení,
 • pes vyřazený veterinářem, nebo z rozhodnutí mushera, zůstává v péči družstva, nebo jeho doprovodu a nesmí již v dalších etapách pokračovat, pořadatel umožní musherovi přepravu tohoto psa do péče doprovodu,
 • do cíle musí družstvo dojet se zápřahem min. sedmi psů,
 • veterinární lékař bude průběžně kontrolovat zdravotní stav psů během závodu,
 • zákaz volného pobíhání psů během závodu i mimo závod,
 • vše, co družstvo veze nahoru, musí svézt i do cíle, to znamená, že i odpad (kromě psích výkalů) je povinno dovézt do cíle a odložit na pořadatelem určené místo,
 • doplňovat se smí pouze voda a věci dodané pořadateli,
 • na bivaku na Hannapetrově pasece smí před 2. etapou zůstat prázdný stan, stake out a popř. věci upřesněné pořadateli, povinné vybavení veze družstvo s sebou - dodržení bude kontrolováno,
 • závodníci jsou povinni po celou dobu trvání závodu dbát pokynů pořadatelů, terénní služby KRNAP a Horské služby a musí dodržovat pravidla chování a pohybu podle pravidel návštěvního řádu KRNAP,
 • pořadatel má právo na základě projednání upravit pravidla podle aktuálních podmínek, udělovat výjimky, nebo diskvalifikovat družstvo, změna pravidel musí být zveřejněna,
 • diskvalifikovaný závodník, nebo nepřijatý zájemce o start v Ledové jízdě se bez konzultace s pořadateli závodu nesmí pohybovat po trase závodu ani po území KRNAP (je vysoká pravděpodobnost udělení pokuty Správou KRNAP),
 • jedná se o extrémní závod, účastníci startují na vlastní nebezpečí.

Opatření proti COVID-19:

Závodníci se při prezentaci prokáží platným očkováním nebo potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180-ti dnech od data startu závodu.